Biztonságtechnikai kamerarendszer kiépítése Szob város köz- és vagyonbiztonsága érdekében

Ügyfél neve
Szobért-Szobiakért Közalapítvány
Megvalósulás helyszíne
Szob
Pályázat benyújtásának éve
2013
EMVA támogatási kör
LEADER TK3
Beruházás megvalósulásának ideje
2014.09.01.

Az Arany János és Dózsa György utcák sarkán, 226-os hrsz-on található szakorvosi orvosi rendelőintézet épületén 2 elhelyezési ponton összesen 3 db. kamera került felszerelésre. A Szent lmre utcában, az 507/9 -es Hrsz-on található Polgármesteri Hivatal épületén 5 elhelyezési ponton összesen 5 db. kamera került felszerelésre. Az 571-es Hrsz-on található könyvtár épületén 2 elhelyezési ponton összesen 2 db. kamera került felszerelésre. Az 580/2-es Hrsz-on található sportcsarnok épületén két elhelyezési ponton összesen 4 db. kamera kerül felszerelésre. A Szent László utcában, a 417-es közterületen található díszvilágítási oszlopon 1 db. kamera. a 439. hrsz-on található Római Katolikus Plébániahivatal épületén két elhelyezési ponton összesen 2 db, kamera került felszerelésre. A Munkácsy Mihály utcán található közterületen, az 1056-os Hrsz-on felállítandó oszlopon egy elhelyezési ponton 2 db, kamera került felszerelésre. Támogatás összege: 4.940.046 Ft