Megjelent ALAPSZOLGÁLTATÁSRÓL SZÓLÓ RENDELET

2015.04.20. 08:23:21

FIGYELEM!
AZ 53-AS MAGYAR KÖZLÖNYBEN MEGJELENT AZ 21/2015. MvM ALAPSZOLGÁLTATÁSRÓL SZÓLÓ RENDELET (AUTÓS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉG)!!!!!!!!!!!

A pályázatot beadni elektronikus úton 2015. május 4-én 08:00 órától forráskimerülésig, de legkésőbb 2015. május 13-án 18:00 óráig lehet!
A közlöny elérhető a www.magyarkozlony.hu oldalon.

 

Megjelent az 55/2015. (IV.24.) MVH Közlemény!
Mintát is talál a szakmai program összeállításához

A közlemény elérható: http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk552015