Nemzetközi konferenciát tartottunk Letkésen

2015.04.08. 10:59:27

A határon átnyúló együttműködési projekt általános célja egy helyi nemzetközi állandó piac létesítése, ahol a megvalósításban résztvevő két partner szervezet területén élő helyi termékesek értékesíthetik portékáikat, így a termelés és a fogyasztás közvetlenül összekapcsolódik. A piac nem csak a helyi termelők számára fontos, hanem turisztikai vonzerőt gyakorol a térségre, a szlovákiai oldalon Párkánytól Ipolyságig, magyarországi oldalon Bernecebarátitól Nagymarosig vonzza a látogatókat.

A partnerségi projektet a Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület és az Alsó-garam-menti Fejlesztési Partnerség Egyesület közösen valósítja meg. A letkési nemzetközi piac kialakításához szükséges támogatási forrás az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, a LEADER nemzetközi együttműködési programból került finanszírozásra. Az elnyert támogatás 50.000.000 Ft

A projekt második részeként ingyenes előadás- képzés- szaktanácsadásba kezdtünk Letkésen, amelynek célja a térségi érdekelt helyi termelők megszólítása és továbbképzése. Az előadás sorozat lezárásaként, valamint a piac megnyitójaként került megrendezésre 2015. március 28-án a nemzetközi konferencia Letkésen, amelyre több mint 100 ember volt kíváncsi.

A konferencia megnyitásaként Pongrácz János, a Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület elnöke köszöntötte a résztvevőket, különös tekintettel az előadókat, majd néhány gondolatban bemutatta az egyesületet, és az elmúlt években a vidékért végzett munkásságát.

A folytatásban dr. Kujáni Katalain, a Miniszterelnökség megbízásából A haza vidékfejlesztés prioritásai és a rövid ellátási láncok szerepéről tartott egy rövid ismertetőt.

Az új vidékfejlesztési program fő célkitűzései: a vidéki munkahelyek megőrzése, számának növelése, a munkavállalás feltételeinek javítása, kis–, és közepes méretű gazdaságok előnyben részesítése, foglalkoztatásban betöltött szerepük, fenntarthatóság, klímavédelem, energiahatékonyság növelése, energiafüggőség csökkentése. Említésre került még a rövid élelmiszer lánc, illetve annak meghatározása is. Az alprogram a termelők közös piacra jutását célzó koordinált fejlesztési eszköz-csomag.

Következő előadóként Horváth Zoltán, az Ister-Granum ETT helyi termékek programjának vezetője tartott előadást az Ister-Granum Régió eredményei és tapasztalatai a helyi termékek előállításában és a közvetlen értékesítésben. A 2000-ben  Esztergomban alakuló társulás a fő feladatai mellett, közösséget és térséget érintő programokat is szerveznek. Munkájuk során azt az elvet vallják, hogy „Felgyorsítani a lassítást!” – Pierre Rabhi. Munkájuk során fontosnak tartják a tapasztalatszerző utazásokat, a térségi szereplők megismerését, sajtótájékoztatókat helyi termékekkel, nemzetközi projektekben való részvételt, helyi termékes kóstolók és catering szervezését is. Az előadás során bemutatásra került három kiadványuk is, a Helyi Finomságok Tárháza két kötete, valamint a nem régiben elkészült Helyi termékek és hagyományok a Visegrádi országokban című kiadvány is.

Harmadikként  A bio-termékek termelésének és értékesítési gyakorlatát és tapasztalatait hallgathattuk meg Dr. Ing. Palik László tulajdonos előadásában. 2011 óta foglalkoznak a méhészet mellett turisták fogadásával is, ugyanis ekkor hozták létre a bemutató létesítményüket, ahol beöltözés és védő ruha nélkül tekinthetik meg a látogatók a méhek életét és a mézkészítést. A mézkészítés és a turizmus mellett foglalkoznak asztmásokkal is, jelentős ez az egészségügyi programjuk.

A következő előadó ismét dr. Kujáni Katalin volt, aki a Franciaországi helyi, hagyományos termékek fejlesztése, alternatív értékesítési lehetőségek a közétkeztetés területén, valamint az Ecosyal projekt eredményeiről számolt be.

Utolsó előttiként professzor Adriano Ciani, a Perugia-i Egyetem képviseletében számolt be a helyi termékek szerepéről a vidéki turizmusban. Angol nyelvű, rengeteg látványos fotóval

ellátott előadásában elsősorban arra hívta fel a figyelmet, hogy fel kell ismernünk a térségünk adottságait, lehetőségeit, és ezeket felhasználva tudjuk fejleszteni a vidéki turizmust.

Utolsóként Palik Gábor tartotta meg előadását a bio termékek termelésének és értékesítésének gyakorlatáról és tapasztalatairól, majd az érdeklődők meg is kóstolhatták a termékeiket.

A konferencia végén kiosztásra kerültek az előadás-szaktanácsadás-képzés sorozaton résztvevők számára az oklevelek, majd egy színes helyi termékes piac várta a vendégeket. 

Az elhangzott előadások anyagai elérhetőke a dokumetumtárban: http://borzsonyleader.hu/dokumentumok/foldi-kincsek-vasara-dokumentumai

A képek megtekinthetőek a galériában: http://borzsonyleader.hu/galeria/nemzetkozi-konferencia-letkesen