Pest megyei vállalkozásfejlesztő pályázatok!

2017.01.09. 13:42:55

PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

A pályázat célja a vállalkozások saját tulajdonú ingatlanán történő telephely-fejlesztés zöld- vagy barnamezős beruházással Pest megye területén.

A támogatás célja a mikro-, kis-, és középvállalkozások (a továbbiakban: KKV-k) működési helyszínéül szolgáló telephelyek infrastruktúra fejlesztésével a vállalkozások üzleti környezetének a javítása. Jelen pályázat keretében lehetővé válik a Pest megye területén székhellyel rendelkező vállalkozások meglévő telephelyeinek átalakítása, modernizációja és bővítése, illetve a nem megfelelő telephelyek kiváltása új telephely, vagy új épület építésével. A megvalósított beruházás által csökkenni fog az alacsony versenyképességű, korszerűtlen infrastruktúrával rendelkező KKV-k száma.

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

A Pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 1,4426 milliárd forint

A támogatás kizárólag egy jogcímen vehető igénybe (A, B, vagy C) az alábbi lehetőségek figyelembe vételével:

A) regionális beruházási támogatás esetén

B) kis- és középvállalkozásnak nyújtott beruházási támogatás esetén

C) de minimis támogatás esetén (amennyiben az elmúlt 3 éven belül nem részesült összesen 200.000 Euro mértékű támogatásban)

 

PÁLYÁZÓK KÖRE

A pályázati felhívás alapján pályázatot kizárólag olyan vállalkozás nyújthat be, mely igazoltan 365 napot meghaladó időtartam óta Pest megyei székhellyel rendelkezik és Pest megye területén valósítja meg fejlesztését, továbbá a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény rendelkezései alapján mikro-, kis vagy középvállalkozásnak minősül és a fejlesztéssel érintett telephely 100%-os tulajdonában van. Azon vállalkozások pályázhatnak továbbá, amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum egy fő volt, továbbá rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes 365 napot jelentő üzleti évvel, melybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele.

Pályázatot az alábbi szervezeti formában működő vállalkozások nyújthatnak be:

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

Nem igényelhetnek támogatást azok a KKV-k, amelyek támogatási kérelmet nyújtottak be a VEKOP 1.2.2-15 konstrukcióban.

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

Önállóan támogatható tevékenységek

Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek

Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek

A felhívás keretében önállóan nem, csak az 5.1.1. pontban felsorolt tevékenységekkel együtt támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek:

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

A felhívásokra 2017. január 23-tól nyújthatók be pályázatok.

A pályázatok benyújtása a Kincstár honlapján megtalálható elektronikus felületen keresztül
(http://www.allamkincstar.gov.hu/), a pályázati adatlap kitöltésével, a szükséges mellékletek csatolásával (feltöltésével) valamint az elektronikus felületről kinyomtatott és aláírt nyilatkozatnak a Kincstár részére postai vagy személyes úton határidőben történő eljuttatásával történik.

A pályázati adatlap lezárásának és benyújtásának határideje:

BŐVEBB INFORMÁCIÓ

A teljes pályázati felhívás és dokumentáció letölthető innen: Pályázat mikro-, kis- és középvállalkozások telephelyfeltételeinek javítására Pest megye területén