Projektátadó rendezvény Ipolydamásdon

2014.12.15. 11:58:45

December 5-én két projektátadón is részt vettünk Ipolydamásdon.

Először a Római Katolikus Plébánia által megnyert Rózsafüzér királynője templom felújítása Ipolydamásdon megvalósított beruházás került átadásra, amelyet Dr. Beer Miklós püspök Úr köszöntött és áldott meg. Köszönte a lehetőséget, hogy a 45 éve ebben a templomban szolgálóként még a mai napig is nagy becsben tartott és felújított templomban újra misét tarthat, és együtt örülhet a helyiekkel a pályázati lehetőséget biztosítókkal. Külön köszönte, hogy Dr. Gosztonyi Jenő főorvos Úr annyit tesz az itt élő római katolikus hívőkért.

Másodszor az Ipolydamásd Önkormányzata által megnyert Zöldfelületfejlesztés Ipolydamásd központjában megvalósított beruházás került átadásra. Rományik Ferenc polgármester Úr köszönte a Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesületnek a lehetőséget, a munkaszervezetnek a rengeteg segítséget, a pályázatíró munkáját, a kivitelezők precíz munkavégzését. Kiemelte, hogy most már lesz a faluban helye a Falukarácsonynak!

Ezt követően Neubauerné Szatmári Zsuzsa munkaszervezet vezető mondott ünnepi köszöntőt a két átadott beruházás alkalmával. Kiemelte, hogy A Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület a Pest megye északi részén található, Szobi járás 17 települését fogja össze.

A LEADER program lehetővé teszi, hogy a közösen megalkotott program meg is valósuljon, s kialakuljanak és megerősödjenek azok az együttműködések, amelyek lehetővé teszik a belső és külső erőforrások hasznosítását.

Számottevő a falumegújításban – vidéki örökség megőrzésében a megvalósult fejlesztések száma egyházi és önkormányzati szinten egyaránt, amely az életminőséget fejleszti. Pl.: rendszeres kapcsolatot – megvalósult fejlesztést segítettünk a kismarosi Ciszterci Monostornál, a kismarosi római katolikus templom felújításánál, a Márianosztrai Római katolikus plébániával és most itt az Ipolydamásdi templom és település központ felújításánál, de beszélhetnék arról, hogy az önkormányzatok tevékeny segítői, pályázói, és megvalósítói a helyi fejlesztéseknek.

A HVS-ekben megfogalmazott célunk:„Élhető települések-fenntartható gazdaság, társadalom és környezet”

Ezért rendkívül fontos, hogy a megfelelő tájhasználat kialakításával és fenntartásával a térség továbbra is megtartsa vonzerejét, amelyért Ipolydamásd nagyon sokat tett és tesz.

Falukép fejlesztésével élhetőbb lakókörnyezetet alakítunk ki.Védett épített örökségeink és természeti, kulturális kincseink megőrzése elsőrangú feladat, hisz ezzel nemcsak a helyi identitástudat erősödik, hanem a gyökerek sem vesznek el.

Kialakul egy térségre jellemző esztétikus településkép, amely növeli az itt élő lakosok települési komfortérzetét. Biztosítja az épített örökség fenntartható használatát és

bemutatását. A közösségi terek kialakítása, a helyi emberek számára közösségformáló

terekké alakulnak, növeli a települési közösségi aktivitást (meglévő és új programok,

rendezvények megszervezését). Elősegíti az idelátogató vendégek által eltöltött időt

növelését. Igényt gerjeszt szálláshelyek és egyéb szolgáltatások igénybevételére. A

közterületek megújulnak, ezáltal biztosíthatóvá válik nemcsak az épületek, hanem az általuk bemutatott soknemzetiségű kulturális hagyományok megőrzése, ápolása. Mindez kedvezően hat a települési közösségek identitástudatának erősítésére, valamint a turisztikai vonzerő fejlesztésre is.

Ezért nagy örömmel tölt el mindig egy-egy megvalósult beruházás, különösen akkor, amikor együtt örülhetünk az átadón.

Kívánom, hogy a felújított templom és a kialakított - felújított faluközpont örömet és büszkeséget okozzon az itt élőknek, és gratulálok a polgármester Úrnak, aki mindent megtesz azért, hogy Ipolydamásd szépüljön, gazdagodjon.

Az óvodások Mikulás napi dalokkal köszöntötték a megjelenteket. 

Az átadókról a képek megtekionthetőek a galériában:

http://borzsonyleader.hu/galeria/projektatado-rendezveny-ipolydamasdon