Újabb diverzifikáció! - 50 millió Ft támogatás!

2017.01.09. 11:47:04

PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

A felhívás célja a mezőgazdasági termelőnek nem minősülő vidéki térségekben működő mikrovállalkozások és mikrovállalkozásnak minősülő aktív mezőgazdasági termelők induló vagy már működő nem mezőgazdasági tevékenységeinek továbbfejlesztése érdekében történő támogatása. Az intézkedés kiemelten támogatja a tanyás településeken és vállalkozáshiányos aprófalvas területeken megvalósuló tevékenység-, illetve vállalkozás-fejlesztéseket.

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg a fenti fókuszterületi megosztás szerint 35,94 milliárd forint. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 700-1000 db.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: maximum 50.000.000 Ft.

Maximális alaptámogatási intenzitás: 50%

PÁLYÁZÓK KÖRE

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:

1. Mezőgazdasági termelőnek nem minősülő vidéki térségekben működő mikrovállalkozás abban az esetben jogosult a támogatásra, amennyiben:

2. Mikrovállalkozásnak minősülő aktív mezőgazdasági termelő, aki/amely együttesen megfelel az alábbi feltételeknek:

Jelen felhívás esetében az Őstermelők a Mikrovállalkozásnak minősülő aktív mezőgazdasági termelő kedvezményezetti körbe tartoznak.

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:

A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan (legalább egy beruházás megvalósítása – pl: épület, építmény létesítése, fejlesztése, új gép, berendezés vásárlása – kötelező) (a támogatott tevékenységek nem kapcsolódhatnak elsődleges mezőgazdasági termeléshez):

 

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek

A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem, csak valamely önállóan támogatható tevékenységgel együttesen támogathatóak:

Nem támogatható tevékenységek

A projektek megvalósítására a Vidékfejlesztési Program szerinti vidéki térségekben található településeken (3.,4.,vagy 11. számú melléklet) van lehetőség.

A Vidékfejlesztési Program alapján nem támogathatóak Budapest és a budapesti agglomerációhoz tartozó településeken végrehajtott beruházások. Az érintett településeket a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló 2005. évi LXIV. törvény 1/1. számú melléklete tartalmazza.

Amennyiben a projekt keretében falusi szálláshely kialakítása valósul meg, nem támogathatók a „Balaton Kiemelt Térség Integrált Területi Program” földrajzi területét jelentő településeken megvalósuló fejlesztések. A „Balaton Kiemelt Térség Integrált Területi Program” településeinek listáját a Felhívás 11. számú melléklete tartalmazza.

Amennyiben a projekt keretében egyéb szálláshely kialakítása8 valósul meg, úgy kizárólag a „Balaton Kiemelt Térség Integrált Területi Program” földrajzi területét jelentő településeken megvalósítandó fejlesztések támogathatók. A „Balaton Kiemelt Térség Integrált Területi Program” településeinek listáját a Felhívás 11. számú melléklete tartalmazza.

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2017. április 3.. naptól 2019. január 28-ig van lehetőség.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

BŐVEBB INFORMÁCIÓ

A teljes pályázati felhívás és dokumentáció letölthető innen: Pályázat a nem mezőgazdasági célú tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatására